4 654

هر آمدنی رفتنی دارد. تعداد آدم‌هایی که قرار است تنها یک محیط کاری را تجربه کنند، اندک هستند. تغییرات محیط کار و از همه بیش‌تر دگرگونی‌های خود آدم‌هاست که آن‌ها…

یزدانی خرم را با پست‌های اینستاگرامی‌ش شناختم. متن‌هایی که برای عکس‌های انتخابی می‌نویسد عجیب گیراست. رمان «سرخ‌ِ سفید» اولین رمانی است که به قلم او خواندم. رمانی درباره مبارزه؛ یکی…

در این حوالی صدای آزادی‌خواهی شنیده می‌شود. چنان‌که ۴۳ سال پیش هم شنیده می‌شد و شد آن‌چه که همه می‌دانیم. حالا نسلی دیگر به دنبال آزادی است. اما آزادی چطور…